Materials

Aquí trobareu els materials que posem al vostre abast per tal que pugueu seguir el programa i les diferets sessions.



Dossier de l'alumnat 
















Fitxes de treball