Programa educatiu

Hissar veles, identificar les parts del vaixell, interpretar el litoral mentre es navega, participar de la vida a bord, investigar l’estat ambiental del mar, treballar en equip... Alumnes de secundària lleven amarres per embarcar-se en el programa educatiu Grumet Èxit: aprendre a través de la navegació tradicional.

Aquesta iniciativa compta amb el suport del Consorci d’Educació de Barcelona i s’emmarca dins dels Tallers En Contextos No Escolars (TECNE), que s’ofereixen com a recurs per a la diversificació curricular per a l’alumnat de 3er. i 4rt. d’ESO que necessita una organització diferenciada de l’establerta en el centre quant a continguts i criteris d’avaluació.

A bord del Far Barcelona, el Far Barceloneta o el Far de Cabrera, la tripulació és l’encarregada d’impartir les sessions de formació que contemplen tant aspectes teòrics com pràctics relacionats amb la navegació. Tenint el vaixell com a “aula” flotant, els alumnes aprenen conceptes relacionats amb el currículum escolar però aplicats a un context real ja que s’integren en les feines diàries i en la vida a bord, i col·laboren colze a colze amb la tripulació.